Wait a second
Nepřihlášený uživatel
You are here: UCT PragueKJ  → Subjects → Příprava na FCE I
iduzel: 21903
idvazba: 29513
šablona: stranka
čas: 28.2.2024 00:36:32
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 21903
idvazba: 29513
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kj.vscht.cz'
jazyk: 'en'
url: '/subjects/21903'
iduzel: 21903
path: 8547/4147/2147/2149/2158/21903
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Příprava na FCE I

Tento jednosemestrální kurz je doplňkovým předmětem nad rámec studijních plánů, není uveden v SIS a je bez možnosti získání kreditu.

Anotace

Kurz je určen pro studenty bakalářských a magisterských programů jako příprava na jazykovou zkoušku FCE se znalostí B2.

Sylabus

01. Unit 1 - Revision of simple tenses; Word formation; Multiple matching - reading
02. Unit 1 - Present Perfect - simple, continuous; Entertainment; Informal letter
03. Unit 2 - Making comparison - adjectives, adverbs; Negative prefixes; Open cloze
04. Unit 2 - Word formation; Listening - multiple-choice questions; Formal letter
05. Unit 3 - Narrative tenses; Gapped text - reading; Multiple-choice cloze; Exam focus
06. Unit 3 - Word transformation; Listening; Modifiers and intensifiers; Open cloze
07. Unit 4 - Nouns - countable, uncountable; Food - topic; Sentence completion
08. Unit 4 - Future forms, using; Body and health; Writing an article; Exam focus
09. Unit 5 - Reported verbs, indirect speech; Consumer society; multiple-choice cloze
10. Unit 5 - Shopping, leisure activities; Describing objects; Radio adverts - presentation
11. Unit 6 - Technology and communication; Passive voice (1); Word formation; Exam focus
12. Unit 6 - Open cloze; Word transformation; Listening - multiple-matching
13. Unit 7 - Relative clauses; Collocations; Exam focus - multiple-choice questions
14. Unit 7 - Conditionals (1); Prepositional phrases; Linking expressions; Writing - Report

Literatura

FCE Gold Plus – Coursebook 2008
(J.Newbrook, J.Wilson, R.Acklam. Pearson Longman 2008)

Ready for First - coursebook (Roy Noris with Lynda Edwards); 3rd edition; Macmillian Exams 2013.

Updated: 7.9.2015 11:12, Author:

A BUILDING A
B BUILDING B 4th Floor - Department of Languages
C BUILDING C
UCT Prague
5 Technická
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373
VAT: CZ60461373

Data mail: sp4j9ch

Copyright UCT Prague 2014
Informations provided by Department of International Relations, Department of R&D, technical service by Computer Centre
switch to desktop version