Wait a second
Nepřihlášený uživatel
You are here: UCT PragueKJ  → Subjects → Příprava na FCE II
iduzel: 21904
idvazba: 29514
šablona: stranka
čas: 20.4.2024 01:13:53
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 21904
idvazba: 29514
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kj.vscht.cz'
jazyk: 'en'
url: '/subjects/21904'
iduzel: 21904
path: 8547/4147/2147/2149/2158/21904
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Příprava na FCE II

Tento jednosemestrální kurz je doplňkovým předmětem nad rámec studijních plánů, není uveden v SIS a je bez možnosti získání kreditu.

Anotace

Kurz je určen pro studenty bakalářských a magisterských programů jako příprava na jazykovou zkoušku FCE se znalostí B2.

Sylabus

01. Unit 8 - Gerunds and infinitive - Verb patterns; Relationship; Word formation
02. Unit 8 - Expressing hypothetical meanings; Adjectives - suffixes; Exam focus
03. Unit 9 - Present and past habits; Fashion; Word formation; Phrasal verbs with up
04. Unit 9 - Participle clauses; Gapped text - reading; Multiple-choice questions
05. Unit 10 - Obligation, necessity, permission; Modals; Education; Sentence completion
06. Unit 10 - Multiple-choice questions; Checking mistakes; Writing - Article; Exam focus
07. Unit 11 - Ability and possibility; Modals in past; Employment - jobs; Phrasal verbs
08. Unit 11 - Conditionals; Money, numbers; Writing - a letter of application; Exam focus
09. Unit 12 - Passive (2); Crime and punishment; Gapped text; Multiple-choice questions
10. Unit 12 - Nouns linked by of; Comprehension questions; Sentence completion
11. Unit 13 - Animals, nature, environment; Phrasal verbs; Word formation; Exam focus
12. Unit 13 - Gapped text; Pets and animal life; Open cloze; Writing - informal letter
13. Unit 14 - Ways of giving advice; Hopes and ambitions; Word formation; Essay
14. Unit 14 - Holidays and travel; Word formation; Open cloze; Exam focus

Literatura

FCE Gold Plus – Coursebook 2008
(J.Newbrook, J.Wilson, R.Acklam. Pearson Longman 2008)

Ready for First - coursebook (Roy Noris with Lynda Edwards); 3rd edition; Macmillian Exams 2013.

Updated: 7.9.2015 11:13, Author:

A BUILDING A
B BUILDING B 4th Floor - Department of Languages
C BUILDING C
UCT Prague
5 Technická
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373
VAT: CZ60461373

Data mail: sp4j9ch

Copyright UCT Prague 2014
Informations provided by Department of International Relations, Department of R&D, technical service by Computer Centre
switch to desktop version